Om DigitalaLyftet

Om DigitalaLyftet

DigitalaLyftet har som mål att skapa hållbar tillväxt genom en strategisk satsning på digitalisering inom besöksnäringen och dess företag utifrån fyra huvudområden: synliggöra företagen och deras utbud, coacha företag till ökad digital förmåga, skapa förutsättningar för företag att förstå vad den digitala utmaningen innebär samt öka förståelsen för vad det digitala värdskapet innebär.

Projektet vänder sig primärt till företag inom besöksnäringen i Kalmar- och Kronobergs län. Projektmålet är att skapa affärsnytta för små och medelstora företag genom att öka den digital förmågan hos företagen. Öka kunskapen och förståelsen för möjligheterna med digital transformation.

Projektets delmål kan delas in i nedan områden:

  • Att synliggöra ett utbud av attraherande och marknadsanpassade småländska och öländska produkter i plattformar som resenärer använder för att planera och boka sina resor.

  • Öka förståelsen för digitala plattformar och ökad tillgängligheten av det digitala värdskapet.

  • Att coacha företag till ökad digital förmåga och därigenom öka digital trygghet och kompetens.

Sekundärt vänder sig projektet till destinationer, kommuner och lokala turistorganisationer som i sin roll får ökade insikter kring framtidens behov av digitalt värdskap och hur de kan utveckla nya tjänster och arbetssätt.

Projektet ägs av IT-plattform Småland & Öland AB, vars ägare är Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Kontakt:
Mathias Billmark, projektledare
mathias.billmark@smaland-oland.se
072-571 25 44