DIGITALALYFTET

DIGITALALYFTET är ett regionalfondsprojekt med finansiering från EU som pågår fram till december 2022. Projektägare är IT-plattform Småland & Öland AB som ägas av Region Kalmar län samt Region Kronoberg.

Nya workshops för att öka den digitala förmågan hos besöksnärings företag planeras i höst. Anmäl dig här.

Dokument, filmer och andra "bra att ha saker" som är relaterat till de workshops som är genomförda.

Ett initiativ för att öka den digitala förmågan hos besöksnäringsföretag i Kalmar och Kronobergs län