DIGITALALYFTET

DIGITALALYFTET är ett regionalfondsprojekt med finansiering från EU som pågår fram till december 2022. Projektägare är IT-plattform Småland & Öland AB som ägas av Region Kalmar län samt Region Kronoberg.

Workshops för att öka den digitala förmågan hos besöksnärings företag. Aktuella workshops och anmälan.

Dokument, filmer och andra "bra att ha saker" som är relaterat till de workshops som är genomförda.

Ett initiativ för att öka den digitala förmågan hos besöksnäringsföretag i Kalmar och Kronobergs län