DIGITAL MÄSSA
BOKNINGSBAR ONLINE

Möt den framtida digitala besökaren genom att erbjuda era tjänster online! Som ett attraktivt besöksnäringsföretag blir det allt mer viktigt att erbjuda sina tjänster bokningsbara i någon form av plattform. Dagens besökare ställer allt mer krav på digitala lösningar, och är dessutom mer öppna för att genomföra köp via olika digitala plattformar. Möt ett urval av leverantörer till olika bokningsplattformar och få presenterat vad just deras system och erbjudande kan göra för din verksamhet.

ÄR NI BOKNINGSBAR ONLINE?

Vi bjuder in till en digital mässa där ett antal leverantörer av olika bokningssystem presenterar sina produkter. Målet är att ni snabbt ska få en överblick av vilka möjligheter som finns och kontaktytor till de leverantörer ni anser vara intressanta.

Förmiddagen kommer fokusera på aktivitetsföretag och evenemang.
Eftermiddagen
på boendeanläggningar, camping och helhetslösningar.

DIGITAL MÄSSA

Tisdagen den 12 oktober 2021
Vi hoppas på intresse för att återkomma med detta evenemang under 2022

Presentationer från Digitalmässa tisdagen den 12 oktober

Presentationer från andra leverantörer under hösten 2021